Školská rada

Složení školské rady 2014/15-2017/18

  • Mgr. Lubomír MATĚJ, předseda (od 20. 11. 2014) - zvolený zástupce zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků; rodič žáka, advokát,
  • PaedDr. Luboš HODNÝ, Ph.D., člen/tajemník (od 20. 11. 2014) - zvolený zástupce pedagogických pracovníků; člen kolegia ředitele, učitel,

Jednací řád školské rady

Dne 3. 10. 2012 byl schválen nový jednací řád školské rady, který je účinný dnem schválení.

L. Hodný, člen/tajemník ŠR

Volby do školské rady - pedagogové

Učitelé všech kategorií (61 oprávněných voličů) zvolili podle školského zákona a volebního řádu pro volby členů školské rady 8. 11. 2011 dva členy školské rady v tomto pořadí: 1. Luboš Hodný, učitel, 2. Michal Dočekal, učitel. Volební účast: 62,3 %.

L. Dostálová, zapisovatelka přípravného výboru pro volby ŠR

Volby do školské rady - zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků

Dne 10. 11. 2011 byli zvoleni 2 členové školské rady za volební skupinu zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků v následujícím pořadí: 1. Ing. Milan Matějíček, otec žákyně 1.E, ICT pracovník, 2. Ing. Daniela Matohlínová, matka žákyně 2.E, ekonomka. Volební účast: 39,4 %.

L. Dostálová, zapisovatelka přípravného výboru pro volby do školské rady

Volby do školské rady

V souladu se školským zákonem a volebním řádem ředitel školy jmenoval dne 7. 10. 2011 přípravný výbor pro volby do školské rady Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové