Dějiny Gymnázia J. K. Tyla v období totality očima pamětníků

Orální historie
Publikace je sborníkem studentských prací, jehož tématem je historie Gymnázia Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové v "období totality". Jedná se o výstup studentského výzkumu, který započal v září roku 2007 a skončil v prosinci roku 2008. Jedním z hlavních pramenů výzkumu byly vzpomínky pamětníků, a to jak z řad bývalých i stávajících profesorů, tak také absolventů naší školy. Zvolenou výzkumnou metodou byla v tomto případě orální historie, tj. provádění rozhovorů s pamětníky. Druhým pramenem byla školní kronika. Vzhledem ke zvoleným zdrojů je je také celý sborní rozdělem do dvou hlavních částí – v první části jsou prezentovány a interpretovány výpovědi pamětníků, vdruhá část je věnována skolní kronice. Každá z částí je dále členěna do kapitol, které se věnují jednotlivým dílčím tématům (např. školní brigády, výuka cizích jazyků, studentský volný čas, exkurze a výlety atd. – viz obsah). i když je kniha zaměřena hlavně na dějiny GJKT, tak zcela Kniha je určena širokému okruhu čtenářů se zájmem o historii našeho gymnázia i celého československého školství a společnosti v době reálného socialismu. Je psána tak, aby byla vhodná i pro generaci dnešních studentů – v každé kapitole jsou proto uváděny i úplně základní informace, které by se dospělým čtenářům mohly zdát zbytečné. Ze stejného důvodu byl do sborníku zařazen také slovníček pojmů, zkratek nejdůležitějších institucí a důležitých osobnost.
PřílohaVelikost
Ukázky.pdf4.52 MB