Volnočasové kroužky

V letošním školním roce se můžete zapojit do níže uvedených volnočasových kroužků. Pro přihlášení kontaktujte, prosím, dotyčného garanta.

Volejbal - úterý 16:30 - 17:30 - Mgr. M. Vaňková (vankova@gjkt.cz),

Debatní liga - středa od 14:15 - Mgr. T. Kotler (kotler@gjkt.cz),

Němčina pro náročné - středa 14:00 - 15:30 - Mgr. J. Sirůčková, Ph.D. (siruckova@gjkt.cz). Tento kroužek je určen pro žáky prvního ročníku, kteří by během tří let měli dosáhnout na složení mezinárodních zkoušek. Výuka začíná se začátkem druhého pololetí.

Orchestr GJKT - zkoušky 0. hodinu dle ohlášení - Mgr. J. Kotlerová (kotlerova@gjkt.cz).